برنامه نویسی نوعی حل مسئله است . اگر مسئله ها را به راحتی حل می کنید ، برنامه نویس موفقی می شوید.

در ++c می توان برنامه های ساخت یافته نوشت، که باید موارد زیر را در نظر بگیرید.

1- تعیین نیازمندیهای مسئله

2- تحلیل مسئله

3- طراحی الگوریتم حل مسئله

4- پیاده سازی الگوریتم

5- تست و کنترل برنامه

6- نگهداری و نوسزی برنامه

تعیین نیازمندیهای مسئله: موجب می شود تا مسئله را به وضوح و بدون هیچ ابهامی بشناسید و چیزهایی را که برای حل مسئله لازم است، درک کنید هدف این است که جنبه های بی اهمیت مسئله را نادیده بگیرید و به موارد اصلی بپردازید.این کار، چندان ساده نیست ممکن است لازم باشد با کسی که مسئله را طرح کرده مذاکراتی داشته باشید.

تحلیل مسئله : شامل تعیین ورودی ها و خروجی ها و سایر نیازمندیها یا محدودیت های حل مسئله است.

ورودی ها، داده هایی هستند که مسئله باید بر روی آنها کار کند و خروجی ها، نتایج مورد انتظار مسئله اند.در این مرحله، فرمت خروجی اطلاعات باید مشخص شود ،متغیرها باید تعریف شوند و رابطه بین آنها باید مشخص گردد .

طراحی الگوریتم : در طراحی الگوریتم برای حل مسئله ، لازم است قدم به قدم رویه هایی نوشته شوند.سپس بررسی شود که آیا الگوریتم ،مسئله را به درستی حل می کند یا خیر.

پیاده سازی الگوریتم : باید الگوریتم را به برنامه تبدیل کرد. هر مرحله از الگوریتم باید به یک یا چند دستور زبان برنامه نویسی تبدیل شود .

تست برنامه : باید برنامه کامل را تست کنید تا مشخص شود که آیا خواسته شما را برآورده می کند یا خیر . در تست برنامه باید آن را برای داده های مختلفی چند بار اجرا کنید و خروجی های برنامه را بررسی کنید.

نگهداری برنامه : شامل اصلاح برنامه جهت حذف خطاهای قبلی و نوسازی آن جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی است.

فرایند آماده سازی و اجرای برنامه

پس از اینکه برنامه را نوشتید ، باید ان را وارد کامپیوتر کرده ترجمه ، پیوند و اجرا نمایید . لذا فرایند آماده سازی و اجرای برنامه شامل موارد زیر است :

1- واردکردن برنامه در یک محیط ویراستاری و ذخیره کردن بر روی دیسک . فایل برنامه بر روی دیسک، در کامپایلرهای ++c با پسیوند cpp. ذخیره می شوند.

2- ترجمه برنامه جهت اشکال زدایی آن. اگر برنامه اشکالات نحوی داشته باشد، باید آنها را برطرف کرده برنامه را دوباره ترجمه کنید. این مرحله را آنقدر انجام دهید تا کلیه اشکالات نحوی برنامه برطرف شوند.

3- پس از ترجمه برنامه، فایلی با پسوند obj ایجاد می گردد که به زبان ماشین است ولی قابل اجرا نیست. علتش این است که هنوز بخش های مختلف برنامه به هم پیوند نخورده اند و آدرس دهی آنها کامل نیست.

4- پس از ترجمه برنامه، باید عمل پیوند را انجام دهید. در این مرحله فایلی با پسوندexe تشکیل می شود که قابل اجرا است.

+ نوشته شده توسط پریسا کیانی در یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 9:47 |